Tutustu Hyrian U516 luonto- ja ympäristöalan koulutuksiin


Julkaistu 07.06.2022

Osaatko lukea luontoa? Ymmärrätkö, mitä se sinulle kertoo? Kun kuljet päivittäin tuttua metsäreittiä, huomaatko sen muuttuneen joka kerta?

Luonnonvara-alan koulutustemme pääteema on luontopositiivisuus, jonka kokonaisuuksiin kuuluu muun muassa luonnonlukutaito. Esittelemme teemaa ja siihen liittyviä kokonaisuuksia osastomme kotakinossa. https://www.hyria.fi/teemat/luonto-puutarha-ja-green-care

Luontopositiivisuus on luonnon monimuotoisuuden vahvistamista. Luontopositiivisuudella tarkoitetaan luontokadon pysäyttämisen lisäksi olemassa olevien elinympäristöjen monipuolistamista ja pinta-alojen laajentamista sekä uusien monimuotoisuusalueiden perustamista.

Luonnonlukutaito taas tarkoittaa, että ihminen havainnoi luontoa kaikilla aisteillaan ja oppii pikkuhiljaa ymmärtämään havaintojensa merkityksen.

Luonto- ja ympäristöalan koulutukset antavat näköalapaikan luonnon kertomien viestien ja ihmisen luontovaikutusten havainnontiin sekä valmiudet tehdä luontoa suosivia valintoja nyt ja tulevaisuudessa.

Alan ammattilaiset vievät turvallisesti ja ympäristövaikutukset huomioiden asiakkaansa nauttimaan luontokohteista lähellä ja kaukana.

Koulutuksiimme liittyviä muita kokonaisuuksia ovat:

ketojen hoitaminen
perinnemaisemien hoito
perinnebiotooppi
ulkoilureittien rakentaminen
vastuullinen retkeily
vieraslajien poistaminen
vesien tilan selvittäminen
lehtojen hoitaminen

ym.

Näihin ja muihin koulutustemme kokonaisuuksiin pääset tutustumaan lisää osastollamme U516.

Lisäksi asiantuntijamme vastaa mielellään haastattelupyyntöihin:

Terhi Kostamo

Koulutuspäällikkö
Luonto, ympäristö, puutarha, metsä ja maaseutu
Erikseen ja yhdessä muutamme maailmaa

Hyria koulutus Oy
Luonto, ympäristö, puutarha, metsä ja maaseutu - Uumon kampus
Uudenmaankatu 249, 05801 Hyvinkää
050-5293190 │terhi.kostamo@hyria.fi