Susien DNA-näytekeräys tuottaa ainutlaatuista tietoa

Mikä on SusiLIFE? Viestintäkoordinaattori Kaisa Nissi, Luonnonvarakeskus

Susi on eläin, joka herättää kiinnostusta ja keskustelua. Ihmisen ja suden välinen rinnakkaiselo ei kuitenkaan aina ole kitkatonta.

SusiLIFE välittää tietoa sudesta ja sen käyttäytymisestä, edistää paikallistason vuorovaikutusta ja tuo työkaluja susien aiheuttamien haittojen ja vahinkojen ennaltaehkäisyyn. Hanke panostaa erityisesti avoimeen viestintään ja keskusteluun.

SusiLIFE on EU LIFE -rahoituksella toimiva viiden organisaation yhteishanke ja siinä toimii erilaisella työpanoksella yli 60 henkilöä. Hanketta koordinoi Luonnonvarakeskus.

 

Susien DNA-näytekeräys tuottaa ainutlaatuista tietoa – SusiLIFE-hanke

Ulosteesta saatava DNA paljastaa susista ja niiden levinneisyydestä paljon sellaista tietoa, jota muulla keinoin ei saada selville. Susikannan koon ja levinneisyyden arvioinnissa ulosteen pinnalta saatavat DNA-näytteet ovat hyvin tärkeitä. Kattava DNA-seuranta ei ole mahdollista ilman vapaaehtoisia aktiivisia näytekerääjiä. DNA-näytekeräykseen ja siten myös susitutkimukseen voi osallistua kuka tahansa luonnossa liikkuja.

Aiheesta kertoo Antti Härkälä, Luonnonvarakeskuksesta.

Haastattelijana Pekka Väisänen Maa- ja metsätalousministeriö

Tapahtuman tiedot:

To 09.06.2022, klo 16:00

Teemat:

Luonto, Retkeily

Tapahtumapaikka:

erahalli