Kestäviä elämyksiä luonnossa


Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala palvelee erämessukävijöitä yhteisosastolla

Julkaistu 14.04.2022

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan organisaatiot osallistuvat Erämessuille yhteisosastollaan Erähallissa osastolla 112. Mukana ovat ministeriön lisäksi Suomen riistakeskus, Metsähallitus, Luonnonvarakeskus ja Maanmittauslaitos. Yhteisenä tunnuksena organisaatioilla on ”Kestäviä elämyksiä luonnossa”. Tarkemmin ohjelmaamme alla.


Suomen riistakeskuksen teema on Rakkaudesta riistaan. Rakkaus riistaan on metsästäjien pieniä ja suuria tekoja riistan vuoksi. Se on suomalaisen metsästyskulttuurin arvojen ja toimintatapojen vaalimista sekä riistan ja luonnon kunnioitusta.

Helmi-vieraspetohanke - Vesilintujen suojelemiseksi Suomen riistakeskus ja Metsähallitus toteuttavat vieraspetojen poistoa 69 Suomen tärkeimmällä lintuvesikohteella. Lisätietoja:
https://riista.fi/riistatalous/riistakannat/hoitosuunnitelmien-toimeenpano/helmi-vieraspetohanke/

SOTKA-kosteikot - Taantuvat sorsakannat nousuun kosteikkoja kunnostamalla! Lisätietoja:
https://riista.fi/riistatalous/riistakannat/hoitosuunnitelmien-toimeenpano/sotka/


Metsähallitus esittelee messuilla erälupia ja kalastonhoitomaksua. Asiantuntijat kertovat, miten riistamaita ja kalavesiä hoidetaan lupatuloilla.

 

Maa- ja metsätalousministeriö esittelee yhteisosastolla SOTKA-hanketta, jossa toteutetaan elinympäristöjen kunnostusta riistalinnuille, sekä NOUSU-ohjelmaa, jossa edistetään vaelluskalojen palauttamista alkuperäisille lisääntymisalueilleen. SOTKA-hankkeen ja NOUSU-ohjelman toimijoita on mukana esittelemässä toimintaansa. Lisäksi päivittäin kuullaan katsaus ajankohtaisista riistaan ja metsästykseen liittyvästä säädöstyöstä. Maa- ja metsätalousministeriö esittelee Sotka-hanketta, jossa toteutetaan elinympäristöjen kunnostusta sekä Nousu-hanketta, jossa edistetään vaelluskalojen palauttamista alkuperäisille lisääntymisalueilleen. Lisäksi ministeriö kertoo ajankohtaisista riista- ja metsästyspolitiikan asioista. Sotka- ja Nousu-hankkeiden paikallisia toimijoita on mukana esittelemässä toimintaansa. Lisäksi päivittäin kuullaan katsaus ajankohtaisista riistaan ja metsästykseen liittyvästä säädöstyöstä.

 

Luonnonvarakeskuksen (Luke) edustama SusiLIFE välittää tietoa sudesta ja sen käyttäytymisestä, edistää paikallistason vuorovaikutusta ja tuo työkaluja susien aiheuttamien haittojen ja vahinkojen ennaltaehkäisyyn. Lisätietoa hankkeesta: https://susilife.fi/
Luken asiantuntijat esittelevät myös ajankohtaista villisikatutkimusta. Pääpaino on pannoituksessa ja kanta-arvioissa. Lisätietoa villisikaseurannasta: https://www.luke.fi/fi/seurannat/villisiankannanseuranta
Luonnonvarakeskus esittelee messuilla myös kalatutkimuksiin liittyviä tiedonkeruita ja muun muassa uutta Omakala-palvelua ja sen käyttöä. Omakalan suunnittelussa on vahvasti huomioitu niin tutkimuksen kuin kalastajan näkökulmat.


Maanmittauslaitos esittelee messuilla eri muodoissa olevia karttoja ja retkeilyä palvelevia
ilmaispalvelujaan. MML:n asiantuntijat ovat yleisön käytettävissä. Lisäksi esillä on Struven ketju, historiallinen eurooppalainen mittausprojekti, sekä huiman suosion saavuttanut Pyykkijahti-peli, jonka avulla voi etsiä ja merkitä kartalle luontoon hukkuneita rajapyykkejä Suomen maastosta.

 

Hallinnonalan yhteisosaston tuntumassa on yksi Erämessujen lavoista. Viiden organisaatiomme asiantuntijoita haastatellaan lavalla päivittäin. Ohjelma on nähtävissä ennakkoon mm. Erämessujen ja Suomen riistakeskuksen verkkosivuilla.

Lisätietoja:
Viestintäsuunnittelija Tero Kuitunen, Suomen riistakeskus p. 029 431 2122
Viestintäasiantuntija Pekka Väisänen, maa- ja metsätalousministeriö p. 029516248

Takaisin listaukseen